Rethink Communication och

Rethink Business Solutions är bifirmor

till Advokatbyrån Lotta Bohman AB
Under dessa bifirmor utförs arbete och tillhandahålls tjänster  som faller inom advokatbyråns verksamhetsområden och som avser Social Responsibility (SR), Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhet samt medling.
© 2018 RETHINK COMMUNICATION


Kontakt

Advokat Lotta Sallnäs Bohman

rethink@advokatlottabohman.se